Сайтът е в процес на обновяване! Очаквайте нов снимков материал

В КАКВО СМЕ

НАЙ-ДОБРИ

 

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

ЗА НАС

 

Фирма “Грийн ланд дизайн” ЕООД е създадена за да задоволи нуждите на своите клиенти в областта на ландшафтната архитектура. Когато вие създавате вашата градина или изграждате зелените площи около или във вашия хотел или офис ние сме хората, които можем да ви предложим различни и новаторски решения. Създадена и ръководена от инж. Васил Василев фирма “Грийн ланд дизайн” ЕООД е носител на традициите при изграждане на зелени площи, като същевременно търси различни иновативни решения при всеки конкретен обект. Нашите успехи се дължат на професионализма в работата и на спазване на зададените срокове. Това постигаме като създадохме екип от млади, отговорни, високо квалифицирани и добре мотивирани специалисти, на които осигурихме отлични условия за работа с най-съвременните технологии в бранша. Освен това, за да осигурим най-добрите резултати спрямо изискванията на клиента, ние работим с високо качествена растителност произведена в България по холандска технология или внос от утвърдени европейски производители. Работата по изграждане (озеленяване) на вашата градина започва с идеен проект, който обхваща всички характерни особености на терена, предлага най-подходящата аранжировка на дървесната и храстова растителност съобразно условията на терена, разположението на различните архитектурни елементи (алеи, алпинеуми, водни огледала, подпорни стени, беседки, барбекюта, градинска мебел) и др. Вертикалното планиране позволява най-правилното позициониране на различните архитектурни елементи за постигане на максимална функционалност. Всичко това, придружено с компютърна 3D визуализация на проекта, позволява на клиента да види своята градина в завършен вид още преди да е започнало нейното изграждане. Същинската работа започва след изработването на самия проект. Тогава ние материализираме всички идеи от проекта, като създаваме вашето единствено и неповторимо кътче природа.
Но работата не спира до тук. Въобще работата във вашата градина никога не спира. Спецификата на нашата дейност е в това, че ние работим с жив материал (растителността), който има различни изисквания и нужди във всеки етап от живота си и през различните периоди на годината. Поради това, правилната поддръжка на вашата градина е гаранция за отличния вид и нейната дълговечност.
Освен за вашата градина ние можем да се погрижим и за уюта на вашия дом, хотел или офис, като ви предложим интериорно озеленяване, изграждане на зимни градини, покривни градини или просто няколко кашпи с растителност на вашата тераса.
Най-общо казано ние винаги търсим хармонията и се опитваме да пресъздадем спокойствието и красотата на природата на забързания живот в големия град.

ОТЗИВИ ОТ

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

 

„Дружеството безупречно изпълнява своите задължения и спазва зададените срокове, поради което е предпочитан наш партньор."
- Меридиан Хотелс България ЕООД -
„При съвместната ни работа фирмата изпълнява в срок поетите ангажименти, като при налични извънредни ситуации реагират своевременно и адекватно, поради което тя е сред нашите предпочитани партньори."
- Кондекс ЕООД -
„Фирмата изпълнява професионално и успешно своите ангажименти.”
- Евро Трейд Консулт ЕАД -
„Считаме, че ГРИЙН ЛАНД ДИЗАЙН ЕООД е коректен партньор и може да се разчита при необходимост за възлагане и изпълнение на дейности по засаждане и озеленяване.”
- СО Район „Триадица” -
„Работата на фирмата се отличава с безупречно изпълнение и спазване на определените срокове.”
- Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология – Майчин дом ЕАД София -
„ГРИЙН ЛАНД ДИЗАЙН ЕООД показва високо ниво на работа, независимо от кратките срокове за изпълнение.”
- ЦЕ Проектмениджмънт България ЕООД -

СВЪРЖЕТЕ СЕ

С НАС

 

гр. София, бул."Симеоновско шосе" № 164

Офис:0882/708-273; 088/643-99-65;
Факс: 02/967-18-15
Управител:088/841-51-56;

@
@
@
@

Name must not be empty

Please provide a valid email

Message should not be empty

 

ERDF-c

На 17.08.2021г. «ГРИЙН ЛАНД ДИЗАЙН» ЕООД стартира проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очаквани резултати от подкрепата по процедурата: Постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия, с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност на проекта: 50 000 лв. европейско съфинансиране.
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------
Проект BG16RFOP002-2.089-4012-С01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.